Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 38 του νέου καταστατικού, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας σε ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 24η Mαρτίου 2014 και ώρα 6.οο μ.μ. στην Καλλιθέα επί της οδού Δαβάκη 10, στην αίθουσα του συλλόγου μας με τα παρακάτω θέματα :

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός απολογισμός χρήσεως 2013

2. Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής

3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση προϋπολογισμού 2014

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου αυτής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια ως άνω θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, οπότε βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού «η παρουσία οσωνδήποτε μελών από τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

Σημείωση: Στο Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, αριθμός φύλλου 161, εκ παραδρομής αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 6 παράγραφο «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αναπληρωματικών συμβούλων Εξελεγκτικής Επιτροπής». Η παρούσα δεν ισχύει!!