Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 38 του νέου καταστατικού, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, σε ετήσια τακτικτή Γεν. Συνέλευση που θα γίνει στις 1 Απριλίου 2013 και η ώρα 6.00 μ.μ. στην Καλλιθέα επί της οδού Δαβάκη 10, στην αίθουσα του Συλλόγου μας με τα παρακάτω θέματα:

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2012. 

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση προϋπολογισμού 2013.

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου αυτής. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αναπληρωματικών συμβούλων Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  με τα ίδια ως άνω θέματα, στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, οπότε βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού "η παρουσία οσωνδήποτε μελών απο τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία" .