Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 16,17 και 38 του νέου καταστατικού, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, σε ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση που θα γίνει στις 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Καλλιθέα επί της οδού Δαβάκη 10, στην αίθουσα του Συλλόγου μας με τα παρακάτω θέματα:

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακού απολογισμού χρήσεως 2011.

2. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Τμειακού απολογισμού και εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση προϋπλογισμού 2012.

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου αυτής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια ως άνω θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, οπότε βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού "η παρουσία οσωνδήποτε μελών απο τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία".