Εκτύπωση

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τις Άγιες μέρες του Δωδεκαημέρου, ψάλλοντας τα Κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους και όλες εσάς:

Να είστουν καλά και με τοι φίλτ΄ς και συγγενούς πα, να έχετε ούλια τα χαράντας και τα ευχϊα του Θεού. με Ειρήνην, Υείαν και Ευλοϊναν και Ευτυχές το Νέον Ετος!