Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

alt

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 38 του καταστατικού, ο Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» καλεί όλα τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στην κεντρική αίθουσα του Συλλόγου μας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ» (Δαβάκη 10, Καλλιθέα) με τα παρακάτω θέματα :

  1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2017
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
  5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου έτους 2017
  6. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα μεταφερθεί με τα ίδια ως άνω θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, οπότε, βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού, «η παρουσία οσωνδήποτε μελών από τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία».

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ                                                               ΜΑΡΙΑ ΠΕΧΩΡΙΚΙΔΟΥ