Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 38 του καταστατικού, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 16η Mαρτίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Καλλιθέα επί της οδού Δαβάκη 10, στην αίθουσα του Συλλόγου μας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ» με τα παρακάτω θέματα :

1.Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2014
2.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3.Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Έγκριση Προϋπολογισμού 2015
5.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου έτους 2014

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα μεταφερθεί με τα ίδια ως άνω θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, οπότε βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού «η παρουσία οσωνδήποτε μελών από τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ                                ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ