Εκτύπωση

Κανονισμός Χορηγήσεων Τιμητικών Διακρίσεων

altΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

O Σύλλογος Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ», σύμφωνα με τον «Κανονισμό Χορηγήσεων Τιμητικών Διακρίσεων», που καθιέρωσε με τα βραβεία «Άγγελου Δεληγιώργη» από το 1992, για το σχολικό έτος 2013-2014 ανακοινώνει τα εξής:
Χορηγεί Τιμητικές Διακρίσεις σε μέλη ή τέκνα των μελών του συλλόγου μας, τα οποία θα πρέπει να είναι μέλη τουλάχιστον ένα έτος, σε:
1.Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που απεφοίτησαν το 2014 με βαθμολογία 18 και άνω.
2.Εισαχθέντες σε ΤΕΙ και ΑΕΙ.
3.Σπουδαστές ΤΕΙ και φοιτητές ΑΕΙ ή φοιτητές μεταπτυχιακών που απεφοίτησαν το 2014.
4.Μελετητές και ερευνητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, που ασχο¬λού¬νται με θέματα του Ποντιακού Ελληνισμού και έχουν διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακό, εγκεκριμένα από ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
5.Αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο ή παγκό¬σμιο πρωτάθλημα.

Τα ονόματα των δικαιούχων θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή Χορηγήσεων του Συλλόγου κατά την ημέρα της απονομής.

Παρακαλούνται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά – πιστοποιήσεις τους στη γραμματεία του Συλλόγου, στην Καλλιθέα οδός Δαβάκη 10, τηλ.: 210 9569518 έως και την 20η Απριλίου 2015.